Web edukia bistaratu

Osasun eta gizarte zerbitzuak

Sailaren arduradun politikoa: Itziar Basterrika ibasterrika@usurbil.eus

Sailaren arduradun teknikoa: Kontxi Zaldua gizartelangilea3@usurbil.eus

 •  Helbidea: Kale Nagusia behea 43
 •  Telefonoa: 943 377110
 •  Ordutegia: 9:00 – 14:00

 

Web edukia bistaratu

Gizarte Zerbitzuen helburu nagusia herritarren ongizatea eta bizi-kalitatea hobetzea da.

Eskeintzen den zerbitzu aukera oso zabala da.

Guzti horrek zerbitzu honetatik mota askotako erakunde, elkarte edota eragilerekin elkarlanean aritzera eramaten gaitu; izan Usurbilgoak izan kanpokoak.

 

 

Adinekoak. Mendekotasuna

 • Informazioa, balorazioa eta orientazioa
 • Mendekotasuna duten pertsonei zuzendutako zerbitzuak eta prestazioak:
  Etxez etxeko laguntza zerbitzua, tele-alarma zerbitzua, eguneko arreta, Puntapax eguneko zentroa, adinduentzako aldi baterako egoitzak, adinduentzako behin betiko egoitzak, etxebizitza babestuak, laguntza teknikoak, Sendian programa, adinekoen zahartze aktibora bideratutako programak, zaintzaileei bideratutako programak...

 

 

Emakumeen aurkako indarkeria

 • Informazioa, balorazioa eta orientazioa
 • Indarkeria bizi duten pertsonei zuzendutako zerbitzu eta baliabideak: aholkularitza psikologikoa, aholkularitza juridikoa, babes etxeak, dirulaguntzak...

 

Gizarte bazterketan dauden pertsonei bideratutakoak

 • Informazioa, balorazioa eta orientazioa
 • Gizarteratze baliabideak: berarizko laguntzak, ostatuak, dirulaguntzak

 

 

Ezgaitasuna

 • Ezgaitasuna duten pertsonei informazio, balorazio eta orientazioa.
 • Ezgaitasuna duten pertsonei zuzendutako zerbitzu eta baliabideak : laguntza teknikoak, egoitza eta eguneko zentroak, enplegua, aparkatzeko txartela...
 • Ezgaitasun psikikoa dutenei zuzendutako Udal garraio zerbitzua

 

Adin txikikoak eta familiak

 • Informazioa, balorazioa eta orientazioa
 • Arrisku edo babesgabetasun arriskuan dauden familli eta adin txikikokoei bideraturako famili esku-hartze Udal programa.
 • Prebentzio eskuhartzeak
 • Bestelako baliabideak

 

 

Prestazio ekonomikoak

 • Prestazioen inguruko informazioa, balorazioa eta orientazioa
 • Gizarte larrialdietarako laguntzak
 • Kotizatu gabeko pentsioak eta bestelakoak

 

 

 

Gizarte lankidetza

 • Gizarte zerbitzuetan lanean ari diren elkarteei dirulaguntzak.
 • Dirulaguntzak herriko elkarteei
 • Dirulaguntzak herriko jubilatu elkarteei
 • Gobernuz kanpoko elkarteei laguntzak.

 

 

 

Interesekoak

Gizarte zerbitzuen udal gida

  Deskargatu (PDF)

Adinekoen ikerketaren emaitza nagusiak

  Deskargatu (PDF)

Udal aldizkariaren 2. alea

  Deskargatu (PDF)

Lege markoa

 • 12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa.
 • 185/2015 Dekretua, urriaren 6koa, Gizarte Zerbi tzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzkoa
 • 39/2006 legea, abenduaren 14koa, autonomia per tso - nala susta tze ari eta mendetasun egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzkoa
 • 3/2005 Legea, otsailaren 18koa, haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babestekoa
 • 1/2004 Lege Organikoa, genero indarkeriaren aurka osoosoko babesa emateko neurriei buruzkoa
 • 18/2008 Legea, abenduaren 23koa, gizartera tzeko eta diru sarrerak bermatzekoa