Hirigintza

Hirigintza

Sailaren arduradun politikoa: Iratxe Begiristain Otegi ibegiristain@usurbil.eus

Sailaren arduradun teknikoa: Nora Erdozia Ibañez arkitektoa@usurbil.eus

 •  Helbidea: Joxe Martin Sagardia plaza, z/g ­ 20170 Usurbil
 •  Telefonoa: 943 37 19 51
 •  Ordutegia: 09:00 - 14:00
Arkitektoak asteazkenetan egiten du harrera eta derrigorrezko da hitzordua aldez aurretik hartzea.

Hirigintza - xehetasunak

 

Sailak ematen dituen zerbitzuak

 • Ekintza molestuak, ez molestuak, osasungaitzak eta arriskutsuak tramitatu.
 • Hirigintza Antolaketarako Arau Subsidiarioak garatu, rebisatu, onartu eta tramitatu.
 • Barne erreformetarako, hirigintza­ hobekuntzarako, babeserako, azpiegituretarako eta zerbitzuetarako Plan Bereziak landu.
 • Urbanizazio, obra, eraikuntza, lursail banaketa, konpentsazio eta expropiazio proiektuak garatu.
 • Expropiazio expedienteak tramitatu.
 • Lurraren balorazioen prestaketa
 • Udal ondarea mugatu.
 • Proiektu eta planoen kopiak igorri.
 • Arau­hausteen zigorrak eta ordenantzak betetzen direla ziurtatu.
 • Obra lizentziak, erabilera­ baimenak etab eman.
 • Pribatuak diren eraikuntzetako seguritate kontrol teknikoa.
 • Denuntzia, suntsitze kontraesankorrak, etxebizitzen irtenaraztea, eta gauzatze subsidiarioen proiektuen tramitazioa eta zuzentze­ lanak burutu.
 • Igogailuak instalatzeko eta merkatu libreko etxebizitzen alokairua laguntzeko dirulaguntzak
 • Udal Etxebizitzen Eskatzaileen Erregistroa

 

Eskaera-orriak

Eskaera-orria

Jarduera-eskaerak

Aurretiazko komunikazio-eskaera

  Deskargatu (PDF fitxategia)

Jarduetarako baimen-eskaera

  Deskargatu (PDF fitxategia)

Teknikari gaituaren aitorpen-inprimakia

  Deskargatu (PDF fitxategia)

Araudia

Egungo arau subsidiarioak

Udal ordenantzak

 

Hiria Antolamenduko Plan Orokorra (HAPO) idazten

Kale irekiak

 

 

Espazio publikoaren antolamendu berria

Kale irekiak

 

Errioa bizi! - Oria ibaiaren ekintza plana

 

Errioa bizi!

 

Kartografia

Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen III. Plan Orokorraren aurrerapena

Plan orokorra ikusi

Usurbilgo azterketa txostena eta alegazioak

  Deskargatu (PDF fitxategia, 20MB)