Egutegi fiskala 2023
ZERGA KONTZEPTUA ORDAIN EPEA
Asteroko merkatuaren erabilpen tasa – aurreko urteko 4. hiruhilekoa Urtarrilaren 2tik 31ra
Ura, estolderia eta hondakinak – aurreko urteko 4. hiruhilekoa Otsailaren 1etik martxoaren 1era
Trakzio mekanikozko ibilgailuen zerga Martxoaren 1etik apirilak 17era
Asteroko merkatuaren erabilpen tasa - urteko 1. hiruhilekoa Apirilaren 3tik maiatzaren 2ra
Ura, estolderia eta hondakinak - urteko 1. hiruhilekoa Maiatzaren 3tik ekainaren 1era
Ondasun higiezinen gaineko zerga Maiatzaren 2tik uztailaren 4era
Asteroko merkatuaren erabilpen tasa - urteko 2. hiruhilekoa Uztailaren 4tik abuztuaren 1era
Ura, estolderia eta hondakinak - urteko 2. hiruhilekoa Abuztuaren 1etik irailaren 1era
Espaloian zehar ibilgailuak sartzea (badoa) Irailaren 1etik urriaren 2ra
Ekonomi jarduera gaineko zerga Urriaren 2tik azaroaren 10era
Asteroko merkatuaren erabilpen tasa - urteko 3. hiruhilekoa Urriaren 2etik 31ra
Ura, estolderia eta hondakinak - urteko 3. hiruhilekoa Azaroaren 2tik abenduaren 1ra
Bide publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik tasa (beladoreak, kutxazain automatikoak...)

Azaroaren 2tik 30era

Emakida administratiboak (Atxega jauregia, udal baratzak...) Azaroaren 2tik 30era
 

a) Diru sarrera egiteko epea: Egutegi fiskal honetan agertzen dena

b) Diru sarrera egiteko modua: Helbideratutako agiriak zuzenean kargatuko dira borondatezko epearen azken egunean bezeroak esandako Banku edo Aurrezki kutxaren kontuan. Helbideratzeke daudenei dagokienez, zorretan dutena ordaintzeko beharrezkoa duten agiria helbide fiskalera bidaliko zaie ohiko postaz.

c) Ordainketarako lekuak: Ondoko erakunde laguntzaileen edozein bulegotan egin daiteke: Kutxabank, Laboral Kutxa, Banco Sabadell, Rural Kutxa edo udal Zergabilketa sailean.

d) Ordainketa epea amaitu bada zorrak sartu gabe, zorrak premiamenduzko prozeduraz exijituko dira, eta epe exekutiboko errekarguak, berandutza interesak eta, hala badagokio, kostuak sortuko dira. Zerga hauen ezarpen eta eraginkortasunari buruz emandako egintzen aurka, berraztertze errekurtsoa jarri ahal izango da, administrazioarekiko auzi errekurtsoaren aurretik, borondatez ordaintzeko epean edo hori amaitu ondorengo egunetik aurrera kontatuko den hilabeteko epean.