Publicador de contenidos

Adineko pertsonentzako Usurbilgo eguneko zentroaren erabilera eta kudeaketa zerbitzua

Adineko pertsonentzako Usurbilgo eguneko zentroaren erabilera eta kudeaketa zerbitzua emakida modalitatean kontratatzea.

17·10·2017


 

Espediente zenbakia ID.05/2017-0375
Kontratu mota Emakida administratiboa
Prozedura Irekia
Izapidea Ohikoa
Kontratazio organoa Udalbatzarra
Lizitazio iragarkia GAO 2017/10/17
Lizitazio aurrekontua

- 50 €/egun eta plazako astelehenetik ostiralera (BEZ kanpo, %4 BEZa 2 euro, guztira BEZ barne 52 euro).

- 52 €/egun eta plazako asteburu eta jaiegunetan (BEZ kanpo, %4 BEZa 2,08 euro, guztira BEZ barne 54,08 euro).

 

Urteko aurrekontuaren estimazioa 260.220 eurotakoa da (BEZ-ik gabe), %4 BEZ-a 10.408,80 euro), guztira BEZ barne 270.628,80 euro. Kontratuaren hasierako iraupenerako aurreikuspena (3 urte), BEZ-ik gabe 780.660 euro dira, BEZ-a % 4-a 31.226,40 euro eta hortaz guztira BEZ barne 811.886,40 euro estimatzen dira.

 

Luzapen guztiak barne, guztira estimaturiko kontratuaren bolumen ekonomikoa 1.301.100 euro da (BEZik gabe), eta %4a BEZ (52.044 euro) barne guztira 1.353.144 euro.

Administrazio baldintzak

Plegu administratiboak

Pliegos administrativos (El documento original ha sido creado en euskera, en caso de discordancia el que prevalecerá será la versión en euskera)

***********

* Gaztelaniazko plegu administratiboetan kontutan hartu beharreko zuzenketak:

1.- 22.a) ataleko 6. puntuan "Programa de prestación permanente" dion lekuan, "Programa de formación permanente" esan behar du.

2.- 22.a) ataleko 7. puntua da: "7.- Mecanismo de coordinación externa: como máximo 3 puntos".

* Correcciones a tener en cuenta en los pliegos administrativos en castellano:

1.- En el punto 6 del apartado 22.a), donde dice "Programa de prestación permanente" debe decir "Programa de formación permanente".

2.- El punto 7 del apartado 22.a) es "7.- Mecanismo de coordinación externa: como máximo 3 puntos".

Baldintza teknikoak

Plegu teknikoak

Pliegos técnicos (El documento original ha sido creado en euskera, en caso de discordancia el que prevalecerá es la versión en euskera)

Eranskinak

I. Eranskina. Langileen subrogazioa

II. Eranskina. Eguneko zentroaren planoa

Erabiltzailearen Mantentze Liburua (2006)

Kontaktua

Olatz De Miguel, Kontratazio Teknikaria

kontratazioa@usurbil.eus

943371951

Kontratazio mahaiko bilkura publikoa

-2017/11/10, eguerdiko 13:00ean, Pleno Aretoan: A kartazalaren eta, bere kasuan, B kartazalaren irekiera.

-2017/11/24, goizeko 8:30ean, Pleno Aretoan: B kartazaleko dokumentuen balorazioa eta, bere kasuan, C kartazalen irekiera.

Eskaintzak aurkezteko epea 2017/11/02
Oharrak

Plegu administratiboetako 22.a.2) puntuari dagokionez, zerbitzuaren ustiapen proiektuan kontuan izan ezin  izango dela eskainitako prezioaren inguruko informaziorik eman. Hortaz, ustiapen proiektuak gastuen azterketa soilik jasotzea nahikoa izango da.

En relación al punto 22.a.2) de los Pliegos administrativos, se recuerda que no se podrá dar ninguna información relativa al precio ofertado. En ese sentido será suficiente que el proyecto de explotación detalle únicamente el análisis de costes.

 

Esleipen data 2018/01/30
Esleipenduna Gestión de Servicios Residenciales S. Coop.
Esleipenaren zenbatekoa

-47,12 euro/egun eta plazako astelehenetik ostiralera (BEZ kanpo, %4 BEZa, guztira BEZ barne 49,00 euro)

-51,77 euro/egun eta plazako asteburu eta jaiegunetan (BEZ kanpo, %4 BEZa, guztira BEZ barne 53,84 euro)

Bermea 70.306,14 euro
Kontratuaren formalizazioa 2018-02-14