Web edukia bistaratu

Jendaurrean dauden espedienteak, arauak eta erabakiak

► Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-81 (Zubietako kaskoa) Eremuko HEU 81.5 Exekuzio Unitateko Xehetasun-Azterketa.

- Iragarkia: Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2018/12/03

- Jendaurreko epea: 20 lanegunez, iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

- Espedientea ikusgai dagoen lekua: Hirigintza Saila.

 

Aurretiazko kontsultak