Web edukia bistaratu

Jendaurrean dauden espedienteak, arauak eta erabakiak

 

► 2017ko Kontu Orokorra

GAO iragarkia 2018/05/25

► 2018ko Ordenantza Fiskalen aldaketa. Hasierako onespena.

GAO iragarkia 2018/06/07

Udalbatzarrak onartutako aldaketak

Aztertzeko eta, kasua balitz, erreklamazioak egiteko epea: 30 lanegunekoa, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarkia hau argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita, bulego orduetan.

► Etxez etxeko laguntza arautzen duen udal arautegiaren aldaketa. Hasierako onespena.

GAO iragarkia 2018/06/07

Jendaurrean dagoen arautegiaren aldaketa

Erreklamazioak aurkezteko epea: 30 lanegunekoa, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarki hau argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita.