Agenda
Atzealdea

Ohiko Udalbatza plenoa

31 URT

1.- Aurreko bilkuretako akten onespena:
* 2016/10/25eko bilkura.
* 2016/11/29ko bilkura.
* 2016/12/20ko bilkura.


2.- Alkatetzako dekretu hauen berri ematea: 2016ko
abenduaren 5etik 2017ko urtarrilaren 20ra
(2016/1173-2017/0063).


3.- A-107 Iarza eremuko 107.11 exekuzio unitatean
kokatutako herri bidearen trazatu berriaren aldaketa
gauzatu ahal izateko jaregitea eta trukaketa. Behin
betiko onespena.


4.- Euskal Autonomia Erkidegoko Tokiko
Jasangarritasunarekiko konpromisoa berritzeko
akordioa: “Udalsarea 21, jasangarritasunerako
udalerrien euskal sarea”.


5.- Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako
Berrikuspenaren Testu Bateginaren 02 Aldaketa
Puntuala. Behin behingo onespena.


6.- Olatz Lasagabasterren egoera salatzeko eta
Euskal Herriratzea eskatzeko mozioa.


7.- Galdera-eskaerak.