Visor de contenido web

Medio ambiente

Responsable política del Departamento de Medio Ambiente: Irene Gartzia igarcia@usurbil.eus

Responsable político del Departamentdo de Agricultura: Joxe mari Iribar jmiribar@usurbil.eus

Responsable técnico del departamento: Ibon Goikoetxea ingurumena@usurbil.eus

 •  Dirección: Joxe Martin Sagardia plaza, z/g
 •  Teléfono: 943371951
 •  Fax: 943371493
 •  Horario: 8:00 – 14:30

Visor de contenido web

 

Sailak ematen dituen zerbitzuak

Txostenak eta administrazio lanak

Ingurumen eta nekazaritza alorretako espedienteak gainbegiratu eta ebaztea, hala nola:

 • Plan, programa eta proiektuek ingurumenean duten eragina ebaluatzeko prozedurak.
 • Ingurumenean eragina izan dezaketen proiektuak, jarduerak eta baimen espedienteak.
 • Ingurumen eta nekazaritza alorreko diru-laguntza publikoen espedienteak.
 • Betelanen eta landa lurreko beste lur mugimenduen espedienteak.
 • Lurzoru ez urbanizagarrian egiten diren hirigintza baimenen eta argibideen inguruko txostenak.
 • Orokorrean, landa lurrean eragina izan dezaketen beste espedienteak.

Udal zerbitzuen jarraipena eta kontrola

 • Hondakinak. Atez Ateko bilketa.
 • Lorazaintza lanen jarraipena.
 • Landa eremuan ematen diren zerbitzuen jarraipena. (Plastiko bilketa, bideen garbiketa, bus-taxia)
 • Izurriteen jarraipena (Liztor asiatikoa, landare inbaditzaileak)

Natura Ingurunea eta Landa Garapena

 • Lurzoru Ez Urbanizagarriaren antolamendua, jarraipena eta babesa: isurketak, baimenik gabe eraikuntza eta erabilerak, betelanak, zabortegiak, etab.
 • Babestutako Gune Naturalen jarraipena: Natura 2000 Sarea oria ibaia.
 • Usurbilgo Herri Onurako Mendiaren (Andatza) jarraipena Gipuzkoako Foru Aldundiarekin elkarlanean.
 • Landa lurreko Udal ondasunen babesa eta kontrola.
 • Herri-bideen sarearen babesa, mantenua eta kontrola.
 • Landa Garapenerako eta lehen sektorerako programak gainbegiratu, eta nekazaritzako zein abeltzaintzako praktikak eta ustiapenak kontrolatu.

Iraunkortasuna:

 • Udal politiketan iraunkortasun irizpideak proposatu eta barneratu, arlo ezberdinei dagokionez: hondakinak, energia, ura, bioaniztasuna, mugikortasuna, zarata, airearen kalitatea, etab.
 • Mugikortasun iraunkorra sustatzeko neurriak bultzatu (Bidegorri sarea).
 • Aire kalitatearen jarraipena.
 • Tokiko Agenda 21 eta EJEP (Usurbilgo Energia jasangarrirako Ekintza Plana) sustatu.
 • Ingurumen hezkuntzarako ekimenak diseinatu, garatu eta antolatu: Zuhaitz Eguna.
 • Ingurumen Arloan beste erakundeekin harremana eta parte-hartzea: Behemendi Landa Garapen Elkartea, San Marko Mankomunitatea.

 

Elkarlanean aritzen garen erakundeak (edo interesgarriak)

 • Behemendi Landa Garapen Elkartea.
 • San Marko Mankomunitatea.
 • Ihobe. Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Politika bultzatzeko erakunde publikoa.

 

Documentación de interes público

Usurbilgo eraikinen amianto inbentarioa.

Inventario de amianto de los edificios de Usurbil.

  Descargar (PDF)

2016ko emaitzak

Plan de acción de energía sostenible de Usurbil

  Descargar (PDF)

Plan de la bicicleta de Usurbil

Usurbilgo bizikleta planaren fitxak

Fichas del plan de la bicicleta de Usurbil

  Descargar (PDF)

Usurbilgo bizikleta planaren memoria

Memoria del plan de la bicicleta de Usurbil

  Descargar (PDF)

Usurbilgo bizikleta planeko ibilbideen fitxak A3

Fichas A3 de los recorridos del plan de la bicicleta de Usurbil

  Descargar (PDF)

Usurbilgo bizikleta planeko ibilbideen fitxak A4

Fichas A4 de los recorridos del plan de la bicicleta de Usurbil

  Descargar (PDF)

Caminos vecinales

Herri bideak - Plano orokorra

Caminos vecinales

Plano general

  Descargar (PDF)

Herri bideak - Plano orokorra

Caminos vecinales

Fichas técnicas

  Descargar (PDF)