Visor de contenido web

Expedientes, reglamento y decisiones en exposición pública

► 2019ko Plantilla Organikoa. Hasierako onespena.

- Iragarkia: Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala 2019/01/28

- Jendaurreko epea: Iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hamabost egunez.

- Espedientea ikusgai dagoen lekua: Pertsonalgo saila.

 

► Buruntzaldean bazterkeriako arrisku egoeran dauden pertsonentzako tutoretzapeko etxebizitza zerbitzuen arautegia . Hasierako onespena.

- Iragarkia: Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala 2019/01/24

- Jendaurreko epea: 30 egunez, iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

- Espedientea ikusgai dagoen lekua: Ongizate saila.

 

► 2019ko Aurrekontu Orokorrak. Hasierako onespena.

- Iragarkia: Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala 2019/01/14

- Jendaurreko epea: 15 lanegunez, iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo lanegunetik kontatzen hasita.

- Espedientea ikusgai dagoen lekua: Kontu-hartzailetza Saila.

 

► A/87-2 Txaramunto Azpi Konpentsazio Juntaren disoluzioa. Hasierako onespena.

- Iragarkia: Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala 2019/01/16

- Jendaurreko epea: 15 egunez.